ΟΙ  ΦΑΡΟΙ  ΣΤΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΤΕΧΝΗ 

 

Φάρος: Μια λέξη σύμβολο και μια γνήσια πηγή έμπνευσης

Φάροι : Ακίνητοι Ταξιδιώτες! Μοναδικές ακτίνες φωτός, ζωή και ελπίδας. Σύντροφοι και παρατηρητές θαλασσοπόρων και ταξιδιωτών.

ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

More PowerPoint presentations from Ελληνικοί Φάροι Παραδοσιακοί