ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1856. Το ύψος του πέτρινου πύργου του ειναι 14 μέτρα και τό εστιακό του ύψος είναι 47 μέτρα. Είναι εγκατεστημένος στο νησάκι Ψυτάλλεια απέναντι από τον Πειραιά στον Σαρωνικό κόλπο.

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ..ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ.. ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ