ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ

ΦΑΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

Ο φάρος στους Αντιπαξους κατασκευάστηκε το 1906. Το ύψος του τετράγωνου πύργου του ειναι 12 μέτρα και τό εστιακό του ύψος είναι 41 μέτρα συνεχιζόμενος με την κατοικία των φαροφυλάκων. Το αρχικό φωτιστικό του μηχάνημα ήταν κατοπτρικό Δ τάξεως. Ο φάρος βρίσκεται στην θέση Νοβάρρα στην ΝΑ άκρη των Αντιπαξων. Η υψηλή υγρασία της περιοχής και οι συχνές ομίχλες "κατάπιναν" το φως του και έτσι θεωρήθηκε αναγκαίο η συμπλήρωσή του με έναν ακόμη φάρο στην θεση του ακρωτηρίου Βαρλαάμ.

Στους φαροδείκτες της εποχής αναφέρεται : " .....τα προς τον νότον κατευθυνόμενα πλοία πρέπει εν καιρώ ομίχλης, νιφετού ή αχλύος και εφ οσον δεν έχει τοποθετηθει ο φάρος Βαρλααμ, να κρατούν ακριβεστάτην αναμέτρησιν από της παραλλάξεως του φάρου Μούρτου, διότι η φωτοβολία του φάρου Αντιπαξων, κατα τον καλύπτοντα την ύφαλον Μαντόννα τομέα του, ελαττούται σημαντικότατα υπό τοιαύτας καιρικάς συνθήκας. (Φαροδείκτης Σ. Λυκούδη - 1936)

Το 1941 καταστράφηκε από τους Γερμανούς και λειτούργησε πάλι το 1945. Σήμερα ο φάρος λειτουργεί στο ίδιο σημείο ως αυτόματος με φωτοβολία 12 ναυτικων μιλίων. Η πρόσβαση στον φάρο που λειτουργεί και σαν μουσείο με εκθέματα παλαιά εξαρτήματα και εργαλεία, γίνεται εύκολα με θαλάσσια ταξί από την Χώρα.

 


ΚΥΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
Ελληνικές τηλεκάρτες με φάρους
Ελληνικά γραμματόσημα με φάρους
Copyright © 2000-2016 All rights reserved Disclaimer DMCA.com Protection Status